Pokud máte zboží ještě v záruce, nefunguje tak jak má, případně se projevili nějaké vady, které nesouvisí s běžným opotřebením, uplatněte reklamaci.

Reklamace nefunkční zboží:
Než se pustíte do jakýchkoliv akcí, kontaktujte nás prosím. Existuje mnoho různých situací, kdy lze zboží "opravit" na místě, dle návodu, případně svépomocí a není nutné jej kamkoliv zasílat.
O vzniklém problému nás nejprve informujte na tel. +420 608 030 255, nebo e-mailem info@0123.cz a společně nalezneme vhodné řešení Vaší reklamace.

Vyžaduje-li situace, nebo k tomu budete vyzváni, zboží nám doručte na adresu:
EM-STORE, Hodkovická 443/41, Liberec - Rochlice, 460 06.
Připojte prosím stručný dopis s popisem problému, číslem objednávky nebo faktury. Zásilku pečlivě zabalte tak, aby se předešlo případnému dalšímu poškození zboží při přepravě.

Při komunikaci s námi budete potřebovat číslo objednávky nebo faktury.

Po převzetí zásilky zkontrolujte její obsah, zda množství a typ zboží odpovídá Vaší objednávce dle přiložených dokumentů (faktury případně dodacího listu).

Obsah zásilky nesouhlasí s objednávku:
Vzniklou-li nějaké pochybnosti, nebo si myslíte, že jsme udělali někde chybu, neváhejte a kontaktujte nás na tel. +420 608 030 255, nebo e-mailem info@0123.cz.
Zboží Vám na naše náklady buď dopošleme nebo vyměníme.

Při komunikaci s námi budete potřebovat číslo objednávky nebo faktury.

Pokud dojde k poškození zásilky v důsledku dopravy, je nutné jednat rychle bez zbytečných odkladů, pozdější reklamace již nejsou průkazné a dopravci mají tendenci je zamítat.
Před převzetím zásilky od přepravce zkontrolujte, zda-li nejsou balíky viditelně poškozeny.


Poškození zásilky při převzetí:
Je-li balík poškozen a vypadá to, že je poškozen i obsah, tak odmítněte převzetí balíku a přepravce požádejte, aby jako důvod nepřevzetí balíku uvedl „Poškozený obal“. Poté nás prosím neprodleně informujte na tel. +420 608 030 255, nebo e-mailem info@0123.cz, v nejbližším možném termínu Vám zašleme zboží znovu.
Jedná-li se o menší poškození a je velmi nepravděpodobné, že by byl poškozený obsah, můžete jej převzít.


Poškození zásilky po převzetí:
Pokud jste již zásilku převzali, reklamaci nahlaste v ideálním případě ihned, nejdéle však 48 hodin od převzetí zásilky. Zachovejte kompletní obal i obsah pro případ dokumentace poškození při řešení reklamace.
Balík od České pošty: Můžete uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení.
Balík od Geis: Neprodleně nás informujte na tel. +420 608 030 255, nebo e-mailem info@0123.cz o poškození zboží, abychom se domluvili na dalším postupu jak reklamaci vyřešit.

Při jednání s přepravci budete potřebovat číslo balíku, v opačném případě Vám postačí číslo objednávky nebo faktury.

Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje zboží zakoupené v našem e-shopu, máte možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti kalendářních dnů bez udání důvodů. Tento nárok máte i na objednávky realizované po internetu s osobním odběrem. Právo na odstoupení od smlouvy vyplývá ze zákona č. 367/2000 Sb.
K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám Vaši identifikaci i vraceného produktu (faktura). Částka za vrácené zboží Vám bude zaslána zpět převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (uvedení do původního stavu). Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu (očištěním, správné zabalení apod.)

Přiložte prosím průvodní dopis kde nesmí chybět:
  • číslo objednávky
  • název (množství) vraceného zboží
  • číslo účtu kam chcete vrátit peníze

Zboží nám doručte zpět na adresu:
EM-STORE, Hodkovická 443/41, Liberec - Rochlice, 460 06

Zboží nezasílejte na dobírku!!!
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (tedy na nákupním dokladu je uvedeno Vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

Záruční doba se poskytuje v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Jedná-li kupující v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (IČ) může být tato doba omezena pouze na 12 měsíců, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno. Podléhá-li zboží datu spotřeby, lhůta se zkracuje do vyznačeného data spotřeby.
Vaše případné dotazy zodpovíme také na našich kontaktech. 608 030 255,